Raudbetooni purustamine ja sõelumine

Purustame raudbetooni- ja asfaltbetoonijäätmeid taaskasutatavaks betoon- ja asfaltbetoonkillustikuks. Vajadusel teeme ka raudbetooni eeltükeldamist suurema terasarmatuuri eraldamiseks.

Betoonkillustik leiab põhiliselt kasutatamist teedeehituses killustikalustes, kus annab teele väga hea kandevõime. Asfaltbetoonkillustikku kasutatakse kruusakattega tee tolmuvabaks muutmiseks ja talviseks asfaltbetoonkattega teel kaevetrassi taastamiseks. 

Taaskasutatav täitematerjal on teraline materjal, mida kasutatakse ehituses ja mis on saadud varem ehituses kasutatud anorgaanilise materjali ümbertöötlemise tulemusena. Seetõttu on taaskasutatavate täitematerjalide tootmisel kõrgendatud tähelepanu all lähtematerjali sisendkontroll ja sorteerimine. Vältimaks raudbetoonmurrust või asfaltbetoonist toodetava täitematerjali lähtematerjali hulka ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete või muude jäätmeliikide sattumist, tuleb lähtematerjalile teostada mitmeastmeline kontroll.